Bronx

Bronx je najsevernejšou časťou New Yorku, ktorá ako jediná z 5 častí leží celá na súši. Je nazývaný aj ako domov new yorských „Yankees“ a takisto ako rodisko hip-hopu. V 60. rokoch sa Bronx považoval za najnebezpečnejšiu časť New Yorku s najvyššou kriminalitou. Prepadnutia, krádeže áut či drogy boli na dennom poriadku. Napriek tomu však nemožno odoprieť Bronxu jeho čaro, ukrýva v sebe množstvo zaujímavých a krásnych miest, z ktorých mnohí cestovatelia považujú za najzaujímavejšie navštíviť práve tieto:

  1. Bronx Zoo
  2. New-Yorská botanická záhrada
  3. Štadión New-Yorských Yankees
  4. Malé Taliansko
  5. Kostol Fordhamskej univerzity
Časti New Yorku ležiace na...
Na vode Na súši
Manhattan Bronx
Brooklyn
Queens
Staten Island