TOUCHDOWNcz


„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II.
Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“

PRAVIDLA

Americký fotbal, který je v USA nazývaný pouze fotbal, je jedním z nejpopulárnějších kolektivních míčových sportů ve Spojených Státech. Cílem této hry je dostat míč do soupeřovi endzony (koncové zóny), či jinak skórovat (jiné typy skórování nepřinášejí týmu tak velký bodový zisk jako touchdown = dostání míče do supeřovy endzóny). Vítězí ten team, který předtím než uplyne řádná hrací doba, získá více bodů.

Hřiště

Americký fotbal se hraje na hřišti dlouhém 120 yardů (cca 110 metrů) a 53.3 yardu (cca 48.8 metrů) širokém. Hřiště je po stranách ohraničeno sidelines a jeho konec je na obou stranách označen endline. Deset yardů od endline se nachází další lajna nazývaná goal line. Území mezi endline a goal line se nazývá endzone. Goal lines jsou od sebe vzdálené 100 yardů (90 metrů). Plocha mezi oběma goal lines se nazývá playing field. Pro lepší představu. Hra se hraje převážně na hřišti o délce 100 yardu + jsou zde koncové zóny (na každe straně hřiště 10 yardů). Jakmile se míč dostane do jedné z koncových zón je hra většinou (ne vždy záleží na situaci) přerušena a team skóroval.

Playing field (hrací plocha) je označena yard lines (bílé souvislé čáry) nalajnované každých 5 yardů (4.5 metru)napříč hřištěm a každých 10 yardů označeny velkou číslovku. Číslovky značí vzdálenost k bližší endzóně.Další značky, které vidíme na hrací ploše se nazývají hash marks. Hash marsk jsou malé přerušované čárečky, které se nacházejí uprostřed i po stranách hřiště a označují každý jednotlivý yard. Díky všem těmto lajnám, které můžeme na hrací ploše nalézt, se hřišti na Americký fotbal občas přezdívá gridiron (síť, mříž). Na konci každé endzone se nachází tzv. goal posts (branka). Goal post se skládá z post (podstavce), crossbar (břevna) a dvou uprights (tyčí). Podstavec měří 10 stop (3.05 metru) na konci podstavce se nachází břevno, na němž jsou upevněné dvě vzpřímené tyče, které se tyčí do výše 30 stop (cca 8 metrů) a jsou od sebe vzdálené 18 stop a 6 palců (5.64 metrů).

Začátek zápasu

Zápas začíná tzv. Coin tossem (losem - hodem mincí). Hostující team si volí mezi Heads and Tails (panou a orlem). Tým, který v losu zvítězí, si může vybrat z následujících třech možností:

 1. Může si zvolit, že chce přijímat výkop soupeřícího týmu (receive), což znamená, že bude jako první útočit. Soupeřící tým si může vybrat, kterou stranu chce bránit. Nebo si může zvolit, že chce jako první vykopávat (kick), což znamená, že si soupeř bude moci zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit a bude útočit jako první.
 2. Může si zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit. Soupeř si může vybrat, jestli chce vykopávat, nebo výkop přijímat.
 3. Může si zvolit, že přenechá právo volby na soupeři a svou možnost si zvolí až před začátkem druhého poločasu.

Na začátku druhého poločasu si týmy své pozice vymění (tým, který na začátku zápasu vykopával míč, bude teď přijímat a naopak). Tým který zvolil 3 možnost a ponechal první volbu na soupeři se na začátku druhého poločasu rozhodne, jestli chce vykopávat (kick), nebo výkop přijímat (receive).

Průběh zápasu

Cílem každého týmu je dostat míč do soupeřovy endzony, (koncová zóna hřiště, měřící 10 yardů, cca 9 metrů, obvykle bývá označena názvem týmu a jeho logem). Tým, který má v držení míč se nazývá offense (útok). Tým, který má za úkol útok zastavit se nazývá defense (obrana). Cílem útoku je získat body pro svůj tým.

V americkém fotbale existuje několik možností, jak se dají body získat:

 1. Touchdown (TD) - 6 bodů. Hráč skóruje TD, když doběhne s míčem do soupeřovy endzony, nebo zachytí-li v endzoně přihrávku od svého spoluhráče. Po skórování každého touchdownu následuje tzv. Pat (Point after touchdown - dohrávka). Rozhodčí v tomto případě umístí míč na dvouyardovou hranici bránícího týmu. Pat může mít dvě podoby:
  • Extra point (1 bod) - Kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč mezi tzv. Uprights (branku).
  • Two -point conversion (2 body) – útočící tým se pokusí pomocí běhové nebo pasové hry dostat míč do soupeřovi endzony (stejně jako když chce skórovat touchdown).
 2. Field Goal (FG) - 3 body. Field goal je skórován, když kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč do goal post (branky).
 3. Safety -2 body. Safety může být zaznamenána několika různými způsoby:
  • Útočící hráč je složen obráncem ve své vlastní endzoně.
  • Útočící hráč vyběhne ve vlastní endzoně do autu.
  • Útočící hráč upustí míč (fumble) ve vlastní endzoně, který následně vypadne do autu.
  • Útočící hráč si klekne nebo zalehne míč ve své endzóně.
  • Punt puntujícího týmu je zblokován a míč projde endzone puntujícího týmu a skončí mimo hrací plochu.
  • Útočící tým se dopustí faulu ve vlastní endzone.

Offense (útok) si musí zvolit mezi dvěma způsoby, kterými se pokusí získat body pro svůj tým:

 1. Running play (běhovou hrou) útočící hráč doběhne „po zemi“ s míčem dokud není složen obráncem, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovy endzóny.
 2. Passing play (pasovou hrou – přihrávkou vzduchem) útočící hráč zachytí přihrávku od svého spoluhráče a běží s míčem, dokud není složen, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovi endzóny.

Útok má 4 pokusy (downy) na to, aby překonal desetiyardovou hranici. Jestliže se mu to podaří, získá první down a spolu s ním další 4 pokusy na překonání desetiyardové hranice. Takhle to jde pořád dokola, dokud útočící tým neskóruje body nebo dokud se ho obraně nepovede zastavit. Pokud obrana útok zastaví, týmy si „vymění role“ (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit). Série útočných pokusů, jejichž cílem je dostat míč do soupeřovy endzony a zaznamenat tak touchdown nebo aspoň skórovat field goal se nazývají drive. Drive se skládá z tzv. plays (her – útočný pokusů). Plays jsou nacvičené akce, kterými se útok snaží překonat obranu a získat pro svůj tým cenné body. Každá play začíná snapem. Útočící hráči se postaví proti obrancům na line of scrimmage (místo na kterém začíná daná hra). Útočník zvaný Centr vezme míč do své ruky a přihraje ho (snapne) na svého spoluhráče nejčastěji na Quarterbacka. Play (útočný pokus) končí v případě, že hráč s míčem skóruje touchdown, vběhne do autu nebo je složen (zastaven) obráncem.

Hrací doba

Zápas Národní Fotbalové Ligy trvá 60 minut čistého času a je rozdělen do čtyř patnácti minutových čtvrtin. Mezi druhou a třetí čtvrtinou následuje dvanáctiminutová poločasová přestávka. Jestliže je utkání vysíláno některou z mnoha televizních stanic, může celý televizní přenos (díky reklamním přestávkám) trvat okolo tří hodin. Pokud je stav po základní hrací době nerozhodný, následuje patnáctiminutové prodloužení, které se hraje podle pravidla „náhlé smrti“ tým, který skóruje jako první, zvítězí.

Americký fotbal se hraje na tzv. čistý hrací čas (stejně jako hokej), což znamená, že se v některých situacích zastavuje časomíra:

 1. Rozhodčí zastavuje čas v případě, že útočící hráč vyběhne (nebo je vytlačen) do autu (tzv. out of bounds)
 2. Rozhodčí zastaví čas v případě, že útočící tým nezkompletuje přihrávku (incomplete pass).
 3. Čas je zastaven v případě, že jeden z týmu skóruje (touchdown, field goal, safety).
 4. Čas je zastaven v případě, že si jeden z týmu vybere timeout (každý tým má 3 timeouty na poločas).
 5. Čas je zastaven v případě, když se rozhodčí ,,potřebují poradit“ (např. při zkoumaní videozáznamu, měření prvního downu atd.)
 6. Časomíra se zastaví v případě, že je potřeba ošetřit zraněného hráče.
 7. Časomíra je zastavena v případě, že si týmy vyměňují pozice (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).
 8. Rozhodčí zastaví čas v případě komerční přestávky.
 9. Čas je automaticky zastaven v druhé a čtvrté čtvrtině, jestliže zbývají dokonce utkání 2 minuty (tzv. two-minute warning).

V Americkém fotbale se měří dva „druhy času“ game clock (klasické měření hrací doby, které je vysvětleno o pár řádků výše) a play clock (hrací hodiny).

Play clock

Tato časomíra odpočítává čas, v kterém musí útočící tým rozehrát následující hru. Pokud se útoku nepodaří rozehrát míč před uplynutím čtyřiceti sekund od konce předešlé hry (25 sekund poté co rozhodčí umístí míč do pozice, z které má být rozehrán), bude potrestán pětiyardovou penalizací za zdržování hry (delay of game). Účelem play clock je zajistit, aby hra běžela v konstantním tempu a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

Shrnul jsem vám zde pouze základní stručná pravidla amerického fotbalu. Pokud by jste si chtěli pravidla pročíst podrobněji, můžete tak učinit například na této stránce: nfl.cz


Zdroje:
NFL.cz – stránky o americkém fotbale [online]. [cit. 07.12.2018]. Dostupné z: http://www.nfl.cz/Redakce/Pravidla/Zaklady-Americkeho-fotbalu/92-93-u0.article.aspx
Zdroje obrázků:
wallpaper.wiki. [online]. [cit. 07.12.2018]. Dostupné z: https://wallpaper.wiki/wp-content/uploads/2017/05/Dallas-Cowboys-Stadium-Background.jpg