POVAHA

Ačkoliv se jedná o silného psa, který dokáže svým zevnějškem budit respekt, neobstojí sibiřský husky příliš v roli hlídače. Má totiž vrozenou přátelskou a laskavou povahu, která je chovateli a obdivovateli plemene vysoce oceňována. Je odjakživa zvyklý být ve smečce, takže kontakty s cizími psy pro něj při správné socializaci a výchově nepředstavují problém. Naopak je vhodný pro život po boku více psů. Kromě štěkání se sibiřský husky dorozumívá prostřednictvím vytí, které může být ve větší míře obtěžující pro netolerantní sousedy.

Sibiřský husky je velmi společenský a vysoce aktivní pes. Dlouhé hodiny o samotě a nedostatek činnosti rozhodně nejsou nic pro něj. Zpravidla bývá poslušný, ale pokud ho něco při běžné procházce zaujme, dokáže občas poměrně rychle zapomenout na dobré vychování. V dospělém věku je sibiřský husky elegantní a důstojný pes, ale zároveň i nadále hravý. Během sportovního vyžití, které je pro něj největším smyslem života, jsou pro něj typické obrovská horlivost a soutěživost.

Zdroj:
Sibiřský husky - atlas psů, péče, výcvik, vzhled, chování, zdraví [online]. [cit. 2018-11-10].
Dostupné z: https://www.webfordog.cz/atlas-psu/sibirsky-husky/

ZÁKLADNÍ POVAHOVÉ RYSY: