História Martina

Martin vznikol pravdepodobne už začiatkom 12. storočia.
Prvá písomná zmienka (Villa Sancti Martini) pochádza z roku 1284.
Prelom v novodobých dejinách Martina nastal v revolučnom roku 1848 po vystúpení Štúrovcov.
V priebehu troch storočí dejinný vývoj urobil z Martina jedinečné centrum slovenského historického i kultúrneho diania.
V dnešnej dobe je Martin metropolou regiónu Turiec.
Histrorické centrum nie je veľké pretože ho v minulosti viackrát zničili požiare čo zapríčinilo, že v ňom nie je veľa histroických budov.
Väčšina budov pochádza z prelomu 19. - 20. storočia a sú postavené v štýle Art Nouveau (secesia).

Historické osobnosti

 1. Martin Benka - maliar, grafik, ilustrátor, národný umelec
 2. Jozef Cíger Hronský - spisovateľ, učiteľ, maliar, tajomník a  správca Matice slovenskej
 3. Vladimír Galanda - lekár, univerzitný profesor, športovec
 4. Jozef Gregor Tajovský - spisovateľ, prozaik a dramatik, redaktor, úradník
 5. Svetozár Hurban Vajanský - spisovateľ, literárny vedec, redaktor, publicista, organizátor a ideológ slovenského národného hnutia
 6. Janko Jesenský - právnik, spisovateľ, štátny úradník, predseda Spolku slovenských spisovateľov
 7. Andrej Kmeť - botanik, archeológ, etnograf, organizátor vedeckého života, rímsko katolícky kňaz
 8. Elena Maróthy - Šoltésová - spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka
 9. Pavol Mudroň - právnik, politik, vodca národného hnutia
 10. Viliam Paulíny - Tóth - spisovateľ, novinár, redaktor, politický a kultúrny činiteľ
 11. Peter Révai - historik, župan, strážcka uhorskej koruny
 12. Fraňo Štefunko - sochár, výtvarný pedagóg a redaktor
Viac na:osobnosti martina