Sociálne a ekonomické aplikácie GIS

Zmeny pokrytia územia lesnými porastmi

Kovalčíková Katarína (xkovalc2), Schlosser Petr (xschlos1), Chochula Peter (xchochul)

Brazília

Odlesňovanie v Brazílii

Brazília mala kedysi najvyššiu mieru odlesňovania na svete a v roku 2005 mala stále najväčšiu plochu lesov odstránenú ročne. Od roku 1970 bolo zničených viac ako 700 000 kilometrov štvorcových amazonského dažďového pralesa. V roku 2012 mal Amazon približne 5,4 milióna štvorcových kilometrov, čo je iba 87% pôvodného stavu Amazonky. Dažďové pralesy sa zmenšili najmä v dôsledku odlesňovania. Napriek zníženiu miery odlesňovania v priebehu posledných desiatich rokov sa amazonský dažďový prales do roku 2030 zníži o 40% pri súčasnej sadzbe. V období od mája 2000 do augusta 2006 stratila Brazília takmer 150 000 kilometrov štvorcových lesa, čo je plocha väčšia ako Grécko. Podľa správy Living Planet 2010, odlesňovanie pokračuje alarmujúcou rýchlosťou. Na 9. konferencii o CBD sa však 67 ministrov zaviazalo pomôcť dosiahnuť nulové čisté odlesňovanie do roku 2020.

2014 --> 2015 --> 2016 --> 2017

0 - 0.2% || 0.2 - 0.4% || 0.4 - 0.6% || 0.6 - 0.8% || 0.8 - 1.0% || 1.0 - 1.2% || 1.2 a viac ||


Štatistické údaje

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Štatistické údaje

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

50,9 milióna stromov

Od roku 2001 do roku 2017 stratila Brazília 50,9 milióna stromov, čo predstavuje 9,8% pokles od roku 2000 a 4,21 Gt emisií CO₂

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

8 regiónov

V Brazílii bolo v rokoch 2001 až 2017 8 regiónov zodpovedných za 51% všetkých strát stromov

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

7,59 ha nového lesného porastu

Od roku 2001 do roku 2012 získala Brazília 7,59 ha lesného porastu, čo predstavuje 9,4% celkového celosvetového objemu

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

47% Brazílie je les

Od roku 2010 bolo 47% Brazílie prirodzeným lesným porastom. Prírodný les - 399Mha, Plantáže - 5.02Mha, Oblasť bez lesného porastu - 446Mha

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Amazonas je pokrytý až z 73% lesným porastom

V Brazílii od roku 2010 predstavujú 2 najviac zalesnené regióny 51% všetkých stromov. Amazonas mal najviac relatívny pokrytie stromov na 78% v porovnaní s priemerom 35%

Odlesňovanie 2000 - 2018Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Viac ako celé Grécko

V rokoch 2000 až 2006 Brazília stratila približne 150 000 km2 lesov, čo predstavuje rozlohu väčšiu jako je Grécko

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

150 000 rodín

V 90. rokoch približne 150 000 rodín v Amazónii dostalo pôdu

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co
Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

2013

Rok 2003 sa označuje ako vrcholný rok v oblasti odlesňovania

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

20% lesov fuč

V roku 2003, sa viac jako 20% lesov štátu Mato Grosso zmenilo na ornú pôdu

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Chov dobytka

Chov dobytka je hlavnou príčinou odlesňovania v amazonskom dažďovom pralese. V sedemdesiatych rokoch sa hovořilo o 38 %, pričom dnes je toto číslo výrazne vyššie, a to okolo 70 %. Väčšina hovädzieho mäsa je určená pre mestské trhy a koža a iné výrobky z hovädzieho dobytka sú primárne určené pre vývozné trhy. Ale produkcia hovädzieho mäsa, kože a iných výrobkov z hovädzieho dobytka nie je jediným dôvodom na premenu dažďového pralesa na umelé trávne porasty. V regióne, kde ceny pozemkov rýchlo oceňujú, sa chov dobytka používa ako prostriedok na špekulácie s pozemkami, z ktorých väčšina je nezákonná. Lesy majú malú hodnotu - ale vyčistené pastviny sa môžu použiť na produkciu dobytka alebo na predaj veľkým poľnohospodárom vrátane sójových plantážnikov. Od roku 2009 veľkí kupujúci hovädzieho dobytka a brazílska vláda - tlačená environmentálnymi aktivistami - zakročili proti odlesňovaniu pre chov dobytka. Štátne banky teraz poverujú vlastníkov pozemkov, aby si zaregistrovali svoje nehnuteľnosti, aby získali prístup k pôžičkám s nízkymi úrokovými sadzbami. Medzitým veľké bitúnky prisľúbili prísnejšie kontroly ich zásobovania dobytkom, aby sa zabezpečilo, že nebudú riadiť odlesňovanie alebo používanie otrockej práce na rančoch.

Poľnohospodárstvo

Historicky bolo poľnohospodárstvo dôležitou príčinou odlesňovania v Amazónii. Malé poľnohospodárstvo je často podporované vládnymi kolonizačnými programami zameranými na zmiernenie tlaku mestského obyvateľstva prerozdelením alebo poskytnutím vidieckej pôdy chudobným. V niektorých prípadoch tieto programy nesplnili svoje rozvojové ciele. Po komercializácii novej odrody sójových bôbov vyvinutých brazílskymi vedeckými pracovníkmi v období dažďového pralesa sa sója objavila ako jeden z najdôležitejších prispievateľov k odlesňovaniu v brazílskej Amazónii od 90. rokov 20. storočia až do polovice roku 2000. Sója bola priamym aj nepriamym odlesňovaním. Kým les bol konvertovaný priamo na sójové polia, vplyv plodín na dažďové pralesy bol oveľa väčší a poskytoval impulz pre nové diaľnice, zvyšoval ceny pozemkov a tým podporoval špekulácie s pozemkami a povzbudzoval farmárov a drobných poľnohospodárov k hlbšiemu pohybu v oblastiach dažďového pralesa. Situácia v Brazílii sa však od roku 2006 výrazne zmenila, keď kampaň Greenpeace s vysokým profilom prinútila najväčších brazílskych producentov sóje, aby sa zaviazali vyhnúť sa odlesňovaniu pre novú výrobu. Odlesňovanie sóje je však stále rozšírené v Bolívii a Paraguaji. Medzitým iné formy komerčného poľnohospodárstva, vrátane ryže, kukurice a cukrovej trstiny, tiež prispievajú k odlesňovaniu v Amazónii, a to tak priamo prostredníctvom konverzie lesov, ako aj nepriamo prostredníctvom zvyšovania hodnôt pôdy.

Požiare, ťažba, urbanizácia, výstavba ciest a priehrad

Historicky hydroelektrické projekty zaplavili rozsiahle oblasti amazonského dažďového pralesa. Priehrada Balbina zaplavila približne 2400 štvorcových kilometrov (920 štvorcových míľ) dažďového pralesa, keď bola dokončená. V priebehu 20 rokov sa v povodí Amazonky plánujú stovky priehrad. Ťažba mala zásadný vplyv na Amazon. Vysoké ceny nerastných a drahých kovov podnietili nebývalé invázie dažďových pralesov naprieč Brazíliou, Venezuelou, Kolumbiou, Francúzskou Guyanou, Surinamom, Guyanou a Peru. Štúdia z roku 2013 zistila, že oblasť roztrhnutá pre drobnú ťažbu zlata vzrástla za 13 rokov o 400 percent. Rozvoj ropy a zemného plynu prispieva k ochrane životného prostredia v západnej Amazonii. Veľké bloky dažďových pralesov boli v posledných rokoch udelené na povolenia na prieskum a ťažbu.

Maranhão

Štát Maranhão je ôsmy najväčší štát v Brazílii. Maranhão má 217 obcí a dva metropolitné regióny: väčší São Luis a juhozápadný Maranhense. Maranhão je časťou Amazonského pralesu a legálne pokrýva oblasť ekvivalentnú k 80% územia štátu, asi 264,000 km2. V tejto oblasti sa nachádza 188 obcí štátu Maranhão

Odlesňovanie je sústredené v oblasti zvanej „Deforestation Arc“, ktorá prechádza Tocantins, časťou Pará a Mato Grosso, celého štátu Rondônia, južne od amazonských brehov až po Acre. Podľa zákonníku o lesoch je oblasť vymedzená právnymi predpismi Amazonu o využívaní vonkajších nehnuteľností, pretože nehnuteľnosti v rámci právnej amazonskej oblasti sú povinné udržovať 80% plochy ako právnu rezervu v Amazonskom biomu a 35% v biomase Cerrado. Tie, ktoré sú umiestnené mimo právnej hranice Amazonu, musia šetriť 20% nehnuteľností ako rezervácie. Územie Maranhão pozostáva z biomás Amazonia, Cerrado a Caatinga Bomes, ktorý dáva tomu veľkú biologickú a environmentálnu rozmanitosť

Maranhão

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co
Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Odlesňovanie

Celková rozloha Maranhão je 331,937 kilometrov štvorcových, z čoho lesy tvoria iba 11,9% preto je v tejto krajine viditeľné odlesnenie prípadné zalesnenie. Pôvodná lesná oblasť tohoto štátu tvorila 142,597 kilometrov štvorcových, pričom v súčasnosti môžeme hovoriť iba o 39,566 kilometrov štvorcových. To znamená, že súčasná odlesnená plocha tvorí až 103,031 kilometrov štvorcových.

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

V roku 2014 bola celková odlesnená plocha v Maranhão 257 kilometrov štvorcových, v roku 2015 hovoríme o 209 kilometrov štvorcových, v roku 2016 261 kilometrov štvorcových a v roku 2017 265 kilometrov štvorcovýc. Podľa obrázku môžeme vidieť, že od roku 2010 má krivka odlesnenia výraznejšiu klesajúcu tendenciu, avšak v roku 2017 sme zaznamenali 1,5% nárast oproti minulému roku 2016. Hlavnými príčinami odlesňovania sú najmä veľkoplošné poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo drobných poľnohospodárov.

LEGENDA

Odlesnenie / Prírastok


Zdroje

Brazil: Maranhão. Governors' Climate & Forests Task Force [online]. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://gcftaskforce-database.org/en/StateOverview/brazil.maranhao

World deforestation rates and forest cover statistics, 2000-2005. Conservation news - Environmental science and conservation news [online]. Copyright © 2019 Copyright Conservation news [cit. 12.04.2019]. Dostupné z: https://news.mongabay.com/2005/11/world-deforestation-rates-and-forest-cover-statistics-2000-2005/

Climate Change, Deforestation, and the Fate of the Amazon | Science. Science [online]. Copyright © 2019 [cit. 12.04.2019]. Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/319/5860/169

Global Forest Watch: Brazil [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/BRA

WWF Brazil office | WWF. WWF conserves our planet, habitats, & species like the Panda & Tiger | WWF [online]. Copyright © [cit. 12.04.2019]. Dostupné z: http://wwf.panda.org/wwf_offices/brazil/

Fires in the Rainforest. Rainforests: facts, figures, news, and pictures [online]. Dostupné z: https://rainforests.mongabay.com/0809.htm

What's the current deforestation rate in the Amazon rainforest?. Conservation news - Environmental science and conservation news [online]. Copyright © 2019 Copyright Conservation news [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://news.mongabay.com/2015/05/whats-the-current-deforestation-rate-in-the-amazon-rainforest/

Calculating Deforestation in the Amazon. The Rainforest [online]. Copyright © Mongabay 1995 [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html

Amazon Destruction. The Rainforest [online]. Copyright © Mongabay 1995 [cit. 03.05.2019]. Dostupné z: https://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_destruction.html