Historie

Celá tato lokalita má velký historický význam. Byla slovanským kulturním střediskem, kde se dostávalo vzdělání slovanským kněžím a také se odtud šířila slovanská kultura. Toto místo bylo hlavním vzdělávacím střediskem Velké Moravy.[3]

Naleziště Velké Moravy - Výšina sv. Metoděje (Špitálky)


Zpět

[3] Mateřská škola Uherské Hradiště: MŠ Sady [online]. Uherské Hradiště, 2015, 2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.msuh.cz/26-ms-sady

[4] Výšina sv. Metoděje. Slovácké muzeum [online]. Uherské Hradiště, 2015, 2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.slovackemuzeum.cz/doc/82/

[5] Kostel Narození Panny Marie. Kostely a církevní stavby v České republice [online]. Praha, 2015, 2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.kostelycz.cz/okresy/uherske.htm

[6] Vznik názvu Sady. Dobrý den s kurýrem. Uherské Hradiště, 2007, 2007(38): 1.


Obrázkové zdroje:

[2] Výšina sv. Metoděje. Slovácké muzeum [online]. Uherské Hradiště, 2015, 2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.slovackemuzeum.cz/doc/82/

[3] vlastní zpracování