„Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.“
Sady - městská část Uherského Hradiště

Základní informace

Sady, dříve nazývané Derfle, jsou částí okresního města Uherské Hradiště. Nacházejí se jihovýchodně od centra města a žije zde trvale 1178 obyvatel v evidovaných 405 adresách.[1]

Sady jsou historickým dědictvím Velké Moravy. Obyvatelé Sadů pořádájí celoročně velké množství kulturních, společenských, sportovních akcí spojených se zvyky a tradicemi regionu Slovácko.

Obrázek se nepodařilo zobrazit.

Obrázkový zdroj: [1]


Sady


Tabulka - stručné informace [2]:

Charakter sídla: městská část
Počet obyvatel 1178 (rok 2001)
Počet domů: 405 (rok 2009)
PSČ 686 01
součást obce: Uherské Hradiště
Okres: Uherské Hradiště
Historická země: Morava
Katastrální území: Uherské Hradiště a Sady (4,72 km²)
Zpět


[1] Sady. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Česká republika, 2015, 6.2.2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sady_%28Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B%29

[2] Sady: Tabulka Sady. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Česká republika, 2015, 6.2.2015 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sady_%28Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B%29


Obrázkové zdroje:

Header - logo - vlastní zpracování

[1] vlastní zpracování