Hotel & Restaurace U Bystroušky
Informace o založení společnosti


Minulost stavby, v níž se hotel nachází, je pozoruhodná. Přestavba bývalé správní budovy moravskokrumlovského cukrovaru, jejíž stavba začala v roce 1872, byla dokončena v roce 2017.

Historie moravskokrumlovských cukrovarnických objektů se datuje od roku 1871. Z činorodosti a podnikavosti místních význačných osobností bylo dáno vzniknout iniciativám, které v druhé polovině dvacátého století vedly k založení cukrovarnického komplexu.

V letech 1872 - 6 společnost Rolnického cukrovaru vlivem neúspěšných jednání s majiteli pozemků a nedostatkem prostředků dostavění cukrovaru nedokázala zrealizovat. Nedostavěné budovy přebrala v roce 1876 firma Mődritzer Ladwirtchaftlich Zuckerfabriken Gesellchaft, od které je v roce 1881 koupil kníže Rudolf Lichtenstein s úmyslem cukrovar vybudovat. Zbudováním cukrovaru byl pověřen stavitel Vincenc Bachler, který jej také v letech 1882 - 3 dokončil. Po smrti Rudolfa Lichtensteina (16. 1. 1889) zdědil panství i cukrovar Ferdinand hrabě Kinský, jenž měl za ženu neteř knížete Rudolfa, princeznu Auerspergovou. Hrabě Kinský neměl o cukrovar velký zájem, více se věnoval zemědělství. Dne 1. 7. 1911 cukrovar prodal Společnosti rakouských cukrovarů. Z cukrovaru se produkty vyvážely zejména do Egypta, Indie a Japonska. Koncem roku 1935 se o cukrovar začala zajímat společnost ASPC, která cukrovar k 1. 1. 1936 koupila. Po záboru pohraničních území Československa po mnichovském diktátu v roce 1938 se cukrovar v Moravském Krumlově ocitl na okupovaném území, zatímco většina dodavatelů řepy zůstala v okleštěné republice, později v protektorátu. Proto cukrovar v roce 1939 definitivně ukončil svoji činnost. Za druhé světové války byly v budovách cukrovaru zásoby obleků a celé výzbroje jednotek Afrikakorps. Na sklonku války došlo k rozsáhlému požáru – zřejmě byl cukrovar zapálen na rozkaz německého velení. Hořící létající plsť dokonce zapálila dva domy v Rakšicích.

Poctivost a respekt k tradici místního zemědělství je základním pilířem, na němž svou restauratérskou a kuchařskou profesionalitu stavíme. Pracujeme s lokálními surovinami, denně pečeme domácí chléb, používáme vlastní těstoviny. Jídla dochucujeme čerstvými bylinkami z naší bylinkové zahrádky. Čepujeme pivo krum, které vaříme v přilehlém pivovaru. v nabídce dezertů jsou jak domácí zákusky, tak i poctivá domácí zmrzlina.

Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmetu Informatika pro ekonomy II. Všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně odcitovány, nebo jsem jejich autorem.

Použité zdroje:
ROKITEN [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: http://www.rokiten.cz
ROKITEN [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/HotelRokiten/