Dobrý den!
Vítám všechny na své stránce. tučný text kurzíva H2SO4

Obsah stránek

formy textu

Na stránkách používáme formátovamý a neformátovaný text.

Můžeme použít styl nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisu jsou označeny číslem, 1 je nejvyšší úroveň, nejnižší úroveň je 6.

Toto je 5   mezer

Prvky na stránkách

Multimédia

 1. grafika
 2. animace
 3. video
 4. zvuk

Znakové entity

a<b >   × – α
 1. Značka pro začátek odstavce
  1. p
  2. s
  3. o
 2. Nezlomitelná mezera
  1. &nbsp
  2. &nspb
  3. &spnb
 3. Seznam s odrážkou
  1. ul
  2. ol
  3. dl

  Obrázky

  Seznam odkazů

  Druhá stránka Stránka s formulářem SPŠ ZR