Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro ekonomy II, všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jejich autorem.


Domov pro seniory - Krásné ruce, příspěvková organizace

Domov pro seniory - Krásné ruce, příspěvková organizace, je největší pobytové zařízení sociální péče v České republice s kapacitou 500 lůžek. Poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Domov se nachází v klidné části nedaleko Brna. Domov poskytuje dvě registrované sociální služby, službu domov pro seniory a službu domov se zvláštním režimem. Posláním domova pro seniory je poskytnout především kvalitní službu sociální péče. Každý člověk je jedinečná osobnost. Zahováváme individuální přístup a vedeme klienta k soběstačnosti, pomáháme však a podporujeme v oblastech, které již klient nezvládá. Snažíme se vytvářet příjemné, bezpečné a podnětné prostředí. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a přáteli.Zdroj: online [cit.25.10.2019] dostupný z: www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-vestonicka/