Moja webová stránka

Tvorba stránok

HTML značky


  1. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce IE2 Informatika pro ekonomy II.
  2. Obsahuje-li složka nové dokumenty, je jejich počet zobrazen také v těchto závorkách, a to tučným písmem. Tučně zobrazené názvy složek signalizují nový dokument v některé z podsložek.