Tvorba webu

Dobrý den! -> zde obsah stránky charset - win-1250 -> české znaky
  1. Text
  2. Grafika
  3. Tabulka
  4. Video
  5. Animace
  6. a další...

 Na jakém principu je založena služba WWW?
 Jak vypadá základní kostra HTML dokumentu a k čemu slouží jednotlivé části?

 Jaký je rozdíl mezi párovou, nepárovou a nepovinně párovou značkou?
 Jakým způsobem zareaguje prohlížeč na chybně zapsanou značku?
 Jaká jsou doporučená pravidla pro pojmenování souborů ve formátu HTML?

logické styly písma

Tučné podtržené kurzíva Přeškrknuté horní index dolní index větší Menší silné

znakové entity

n×k = nk 10>13 °C
rozvrh
Den Hodiny
1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M M M M
Úterý M M ČJ M M
Středa M M M M ČJ

@ <> & # ~ ~ alt 1 # alt x {} alt b a n [] alt f a g – alt 0150 ' alt 039 \ alt 092 € alt e xhtml malými pásmeny tagy tagy

...

- párové
vlastnosti do "" design ccs stylu - kaskádový styl? značky w3c - w3c.org -> lze nechat zkontrolovat, validovat validator http://user.mendelu.cz/xbenace1/