Prvá pomoc pri otrave hubami

Smutnou stránkou hubárenia sú otravy hubami, z ktorých niektoré sa končia aj tragicky. Napriek všetkým varovaniam a snahe zvýšiť znalosť húb sa otravy stále vyskytujú, aj keď by mnohokrát stačilo trocha viac rozvážnosti. Hubami sa otrávli ľudia, ktorí precenili svoje znalosti, alebo tí, ktorí vôbec nič o jedovatých hubách nevedeli, alebo mali nedostatočné a mylné informácie. Jedná sa vo väčšine prípadov o starších ľudí.

Najnebezpečnejšie smrteľne jedovaté u nás rastúce huby sú tieto:

Pravda, to neznamená, že ostatné jedovaté huby nie sú nebezpečné. Niektoré huby obsahujú početné jedovaté látky, našťastie väčšinou len v menšej koncentrácii.

Nijakú otravu hubami alebo hoci len jej príznaky nesmieme podceňovať. Preto tu uvedieme pár zásad prvej pomoci.

Zásady prvej pomoci

  1. Ihneď voláme lekára alebo postihnutého dopravíme do nemocnice
  2. Snažíme sa o vyprázdnenie žalúdka vracaním
  3. Podanie ricínového oleja, šaratice alebo iných preháňadiel
  4. Piť veľa tekutín, rozhodne však nie alkohol
  5. Ďalšia liečba v nemocnici
  6. Odložiť zvyšné huby z dôvodu rýchleho lekárskeho zásahu

V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžete obrátiť aj na hubárske poradne:

Slovenské národné múzeum
Vajaského nábrežie 2
Bratislava
Bližšie informácie nájdete na stránkach múzea: TU

Slovenské národné múzeum prírody a jaskyniarstva
ul. 1. mája 38
Liptovský Mikuláš

Klub Koral
Levočská ul.
Prešov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ipeľská 1
Košice

Poradne poskytujú informácie vo vyhradených časoch počas hubárskej sezóny.