Fitness bikini
O fitness bikini Hodnocení Soutěže roku 2015 České a slovenské závodnice Napište nám

Hodnocení

V kategorii fitness bikini se hodnotí

Symetrie a propozice:

Zde se klade důraz na symetrii celkového dojmu, kterou je vyrovnanost protilehlých částí horní a dolní poloviny těla, rukou a nohou. Celé tělo musí působit vyváženým a přirozeným harmonickým dojmem.

Po prezentaci jednotlivých závodnic, rozhodčí hodnotí

Celkový přirozený vzhled, projev a dojem na pódiu, sebejisté uvolněné čtvrtobraty, chůze, výběr plavek a celková úprava.

Průběh této kategorie

Kategorie Fitness Bikini má dvě části

Individuální chůze na pódiu a skupinové porovnávání. Na pódiu mohou závodnice přicházet jako skupina, není přesně definovaný styl a způsob chůze, neboť tvar a velikost pódia se liší v každém místě konání.

zdroj: http://www.aktin.cz/clanek/1777-kategorie-bikini-na-soutezich-csns-pravidla