Úvod Kulturní akce Vedení obce Kontakt

O obci Střelice

Obec Střelice se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. K 1. 1. 2012 byl počet obyvatel obce roven 2752. Průměrný věk obyvatel Střelic je 41,8 let.

Historie obce

Po dlouhá staletí živá lidová tradice vypráví, že ve Střelicích sídlili střelci, chránící obchodní cestu vedoucí tudy z Brna do Ivančic a dále až do Znojma a že jejich opevněný dvorec stával pravděpodobně někde v blízkosti nynějšího farního kostela.

Původ názvu obce

Od sídla zeměpanských střelců odvozují střeličtí obyvatelé i název své obce. Jako důkaz pravděpodobnosti tohoto starobylého místního výkladu může sloužit i volba střely a šípu za jedno z pečetních znamení obce použitého již na první pečeti z roku 1589. Nejstarší dochovaný písemný záznam pojmenování obce - Strzielcz - známe z latinské zakládací listiny kartuziánského kláštera z roku 1375. Naproti tomu písaři česky psaných dokumentů z 15. století užívají pojmenování Strylicz, Strzilicz i Strzielicz. V listinách ze 16. století přetrvává tvar Strzelicz nebo Strzelycz, který nacházíme i na již zmíněné nejstarší obecní pečeti z roku 1589. V německy psaných katastrech a jiných dokumentech ze 17. až 19. století používali vrchnostenští písaři forem Strzelitz, Strželitz, Střzelic i Střelitz. Tvar Strelitz nalezneme na staré farní pečeti.

Kostel a tajné chodby

Mezi nejstarší památky v obci patří Kostel Nejsvětější Trojice. Je to také jediná budova ve Střelicích chráněná památkovou péčí. Střelický kostel je římskokatolický chrám. Jádro kostela je gotické, první nepřímá zmínka o existenci fary a kostela pochází z přelomu 14. a 15. století. V roce 1766 byla provedena pozdně barokní přestavba chrámu, kdy byla postavena kaple, kruchta, předsíň a v novém západním průčelí nová hranolová věž. Dalších úprav se kostel dočkal v průběhu 19. století a v roce 1932, kdy došlo k rozšíření chrámu.

Po staletí se vypráví o tajných podzemních chodbách. Tato teorie se potvrdila při náhodném odkrytí části chodeb při kopání základů jižního křídla přístavby farního kostela v roce 1932. Chodby směřovaly na severovýchod až východ přes dvory a zahrady selských dvorů a vyúsťovaly ve sklepě domu č.p. 38. Další podzemní chodba vedla nedaleko od Boží muky směrem na Brno. Tuto trasu však nebylo v minulosti možno prozkoumat z důvodu propadené klenby.

Fotogalerie

Pro další fotografii klikněte na Další.

Další

Seznam ulic

V obci je evidováno 964 adres. Všechny mají PSČ 66447.