Tento web je vytvořen v rámci projektu do předmětu Informatika pro Ekonomy II, všechny použité textové i grafické prvky jsou buď řádně ocitovány, nebo jsem jich autorem.

McDonald's

McDonald’s Corporation je jednou z najväčších reštaurácií rýchleho občerstvenia. Spoločnosť založili v roku 1940 bratia McDonaldovci, no jej rozmach začal až v roku 1955, kedy ju prevzal Ray Kroc, syn československých emigrantov. V roku 1960 bola spoločnosť premenovaná na McDonald's Corporation.

Prevažnú časť ponuky tvoria rozličné burgre, najtypickejším produktom reťazca je Big Mac. V roku 2004 mala firma v 122 krajinách vyše 30 tisíc reštaurácií a obslúžila okolo 51 miliónov zákazníkov denne. Franchising, čo je právo prevádzkovať svoju živnosť pod menom McDonald's. Vo veľkej väčšine nevlastní ani objekt reštaurácie, iba jej vybavenie, stroje a  zariadenia. Materská firma zabezpečuje a  kontroluje úroveň jednotlivých reštaurácií a  organizuje ich spoločnú marketingovú politiku a  zásobovanie.

V 80. rokoch 20. storočia sa v USA objavil termín McJob. Označuje nepríťažlivé, málo platené činnosti s malými vyhliadkami do budúcnosti. Pôvodne označoval prácu pre McDonald's, dnes sa používa ako označenie pre každú prácu, kde je typická vysoká fluktuácia zamestnancov, nízky plat a nie príliš perspektívne zamestnanie. McDonald's sa však touto definíciou cíti poškodený, preto požiadal vydavateľstvo Oxford English Dictionary, aby bolo toto heslo odstránené, pričom v  tomto slovníku sa nachádzalo od roku 2001.

Aké sú naše hodnoty?

Kvalita

Čistota

Obsluha

Primerané ceny