PŘEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO                  
                                       Za období:08/2019
 
 
  Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
  BRNO - MĚSTO                              
 
 Záznamy OSSZ                                                                 
                                                                              
 Přehled zúčtován dne ................. Přehled doručen dne ................. 
 A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE                                                     
                                                                              
Mendelova univerzita v Brně                                                   
 Název                                62156489              7720103436        
                                      IČ                    Variabilní symbol 
 Ulice Zemědělská                               Číslo domu 1665/1             
 Obec  Brno                                     PSČ        613 00 Stát        
 B. POJISTNÉ ODVÁDĚNÉ ZA ZAMĚSTNANCE A ZA ZAMĚSTNAVATELE                      
 1. Úhrn vyměřovacích základů                                   46 202 889  Kč
                                                                              
 2. Pojistné za zaměstnance                                      3 005 235  Kč
                                                                              
 3. Pojistné za zaměstnavatele                                  11 463 317  Kč
                                                                              
 4. Pojistné celkem (řádek 2 + řádek 3)                         14 468 552  Kč
 C. BANKOVNÍ SPOJENÍ                                                          
 Bankovní účet 7200300237/0100                                                
 D. KONTAKTNÍ PRACOVNÍK                                                       
 Jméno                                                                        
 Příjmení                                                                     
 Telefon                                                                      
 E-mail                                                                       
 E. DATUM VYPLNĚNÍ, PODPIS A RAZÍTKO                                          
                                                                              
   12.09.2019                                                                 
 Datum vyplnění