Propagace a média

Od akademického roku 2003/2004 je v letním semestru vyučován volitelný předmět Propagace a média, který se zaměřuje na problematiku firemní a mediální komunikace. Jeho cílem je zprostředkovat studentům možnost seznámit se nejen s teorií, ale i s praktickou stránkou této oblasti.

V rámci seminářů se v tomto roce studenti věnují práci na dvou projektech:

  1. Soutěž v marketingu a managementu TOP STUDENT 2004 (již 5. ročník vysokoškolské soutěže pro studenty s ekonomickým zaměřením jak z České republiky, tak i Slovenska)
  2. Radostné jaro - projekt ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně (oslavy jara s evropskými folklórními soubory, ukázkou výroby tradičních velikonočních ozdob, výtvarnou dílnou pro děti, živé vysílání Českého rozhlasu Brno)

Exkurze

Dne 19. března jsme absolvovali první z řady exkurzí. Spoulu se studenty jsme navštívili brněnskou redakci deníku ROVNOST. Se zákulisím vzniku novin i problematikou inzerce a distribuce nás seznámil pan Zbyněk Tkadlčík. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Dne 16. dubna jsme měli možnost absolvovat hned dvě další exkurze. Nejdříve jsme navštívili brněnské studio ČESKÉ TELEVIZE. Prohlídku zákulisí a nahlédnutí do tajů televizní techniky nám umožnil ing. Čihnounek. Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde.

Druhou exkurzí toho dne byla pro jednu polovinu studentů návštěva ČESKÉHO ROZHLASU BRNO. Věnovala se nám ing. Daniela Váchová a na naše otázky přišel odpovědět zde.

Materiály ke stažení

Přednáška 1
Přednáška 2
Přednáška 3
Přednáška 4
Přednáška 5
Přednáška 6
Přednáška 7
Přednáška 8
Přednáška 9
Seriál o bontonu
Slovníček pojmů
Kodex reklamy
Jazykolamy

Příjemné učení.