Jana Stávková

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Jana Stávková

„Není pravdou, že mi pan prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., v rozhovoru uskutečněném před volbou rektora MZLU v Brně řekl, že vůči mně použije jím pořízený zvukový záznam jeho rozhovoru s třetí osobou. Za uvedení této nepravdivé informace se panu prof. Ing. Bohumilu Minaříkovi, CSc., omlouvám. Zároveň se panu prof. Ing. Bohumilu Minaříkovi, CSc., omlouvám za těžkosti a nepříjemnosti, které mu zveřejněním výše uvedené nepravdivé informace vznikly.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.”

Předmětnou omluvu činím při plném respektování pravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Z důvodu, že Vrchní soud v Olomouci změnil rozsudek Krajského soudu v Brně jako soudu I. stupně, který naopak mé žalobě vyhověl a vzájemný návrh I. žalovaného prof. Ing. Bohumila Minaříka, CSc. byl zamítnut, hodlám využít zákonem dané možnosti přípustnosti dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a případně i ústavní stížnosti.

V Brně dne 15. dubna 2008.

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.