Kniha LaTeX pro začátečníky (3. vyd., Brno: Konvoj, 2003)

Objevené chyby
Řešení závěrečných cvičení k jednotlivým kapitolám
K předmětu Zpracování textů počítačem