Co máme znát, než začneme v Informatice v agrobyznysu?

Informatika v agrobyznysu je předmět, který má poskytnout základní přehled, znalosti a dovednosti ve vybraných informačních a komunikačních technologiích používaných běžně v praxi. V předchozím předmětu se studenti seznamují s některými základními pojmy, jež jsou pro pochopení souvislostí zcela nezbytné. V tomto dokumentu tedy shrnujeme důležité pojmy z předmětu Výpočetní technika, na něž se v předmětu Informatika v agrobyznysu navazuje a jejichž osvojení je pro zdárné zvládnutí učiva nezbytné.

U každého pojmu nebo skupiny pojmů je uvedena bližší specifikace pomocí otázek a podrobnějších hesel, které se dané problematiky přímo týkají.

Operační systémy

přihlášení k systému, princip a utajení hesel
Co je to víceuživatelský systém? Co je potřeba k přihlášení? Jak mám volit heslo? Jak mohu s heslem nakládat? Jaké kroky mám učinit pro utajení hesla? Co mám dělat, když zapomenu heslo?
soubor
Co je to soubor? Co je uloženo v souborech? Kde se soubory nacházejí? Jak se vytvářejí názvy souborů? Lze použít znak mezera v názvu souboru? Který znak nelze použít v názvech souborů? Které znaky lze použít, ale jejich použití je matoucí? Co jsou to znaky se zvláštním významem a jak lze zvláštní význam potlačit?
adresář
K čemu slouží adresář? Jak jsou adresáře uspořádány v diskovém systému? Jaké informace obsahuje adresář? Jak se liší pravidla pro vytváření názvů adresářů od pravidel pro vytváření názvů souborů?
kořenový adresář
Jak se kořenový adresář označuje? Jakou souvislost má kořenový adresář a přístupová cesta (absolutní)?
aktuální adresář
Jaký je vztah mezi aktuálním adresářem a přístupovou cestou (relativní)?
ovládání operačního systému
Základní a rozšiřující části operačního systému, spouštění programů, práce s nápovědou, pracovní plocha, nabídka start, průzkumník, koš, práce se schránkou, práce s více spuštěnými programy, programy dodávané s OS Windows, práce v síti.
vyhledávání souborů na lokálním disku
Vyhledávání z příkazového řádku, vyhledávání podle názvu, vyhledávání podle obsahu
přepínání mezi běžícími procesy
Co je to ohnisko (focus)? Jakými metodami lze přesunout ohnisko na jiný proces? Co je to běh na pozadí?
národní prostředí na klávesnici
Nastavení národního prostředí, mapa znaků, ovladač klávesnice.
Princip činnosti počítače
Počítač, bit, byte, informace, data, program, instrukce, hardware, software.

Zpracování textu a typografické zásady

proporcionální a neproporcionální písmo
Co je to neproporcionální (strojopisné) písmo? Jaké má vlastnosti? Co je to proporcionální (knižní) písmo a jaké má vlastnosti? Která z těchto kategorií je starší? Které písmo se dnes častěji používá a proč?
klasifikace knižního písma
Co je to antikva, grotesk? K čemu se používá a jaké má vlastnosti? Jak se jmenují představitelé antikvových písem, groteskových písem?
typografické míry
Jaké typografické měrné systémy se používají? Jaké jsou základní typografické jednotky? U jakých rozměrů se tyto jednotky nejčastěji používají? Jaké jsou relativní jednotky a k čemu slouží?
speciální znaky v proporcionálním písmu
Jaké druhy mezer existují v proporcionálním písmu? Jak se zapisuje spojovník, pomlčka, uvozovky, výpustek, matematické znaky, procenta, stupně, čísla apod.?
interpunkční znaménka v mateřském jazyce
Psaní větné interpunkce, správné mezerování, kombinace interpunkce a závorek či uvozovek.
formátování dokumentu, odstavcová zarážka, okraje, odsazení, zarovnání
Jaké jsou základní prvky odstavců? (Správná terminologie, typograficky správné parametry.) Jaké jsou základní formátovací parametry stránek? Co je to běžné záhlaví? Co je to poznámka pod čarou? Co je to optický střed stránky? Jak se nastavují stránkové okraje? Co je to dvoustranný dokument?