Co máme znát, než začneme v předmětu MIT?

Zpracování textů

Použití textového editoru
otevření dokumentu, otevření s využitím šablony, uložení, uložení pod jiným názvem, uložení v jiném formátu, práce s více dokumenty současně, nastavení možností a předvoleb (výchozí složka, výchozí formát, autor dokumentu...), úprava uživatelského rozhraní
Tvorba dokumentu
přepínání forem zobrazení dokumentu, základní editace textu, vkládání speciálních znaků (@, &, #, národní znaky...), zobrazení skrytých znaků, označení různých částí textu, vyhledávání a nahrazování v textu, kopírování a přesouvání textu uvnitř dokumentu a mezi dokumenty, odstraňování textu, použití Zpět/Znovu
Formátování
změna vlastností písma (velikost, řez, barva), automatické dělení slov, vytváření odstavců, změna vlastností odstavců (zarovnání, zarážka, okraje, řádkování, vertikální mezery mezi odstavci), tabelační zarážky, číslované a nečíslované seznamy (změna odrážkového znaku, změna způsobu číslování), pozadí odstavců (barva, ohraničení), použití předdefinovaných stylů, kopírování formátu
Objekty
tabulky – vytvoření tabulky, úprava dat v tabulce, výběr řádků/sloupců, úprava velikostí řádků/sloupců, úprava ohraničení a pozadí buněk; obrázky – vkládání ze souboru, kreslení pomocí předdefinovaných prvků; úprava objektů a způsobu vložení do textu, přesouvání v dokumentu a mezi dokumenty, odstraňování objektů
Hromadná korespondence
příprava dokumentu pro hromadnou korespondenci, výběr zdroje dat v hlavním dokumentu, vložení slučovacích polí, sloučení a tisk do výsledného souboru
Příprava tiskových výstupů
změna orientace na výšku/šířku, změna formátu papíru, okrajů, práce s konci stránek, práce s běžným záhlavím/patou dokumentu, automatické číslování stránek, kontrola pravopisu a odstraňování chyb, přidání slov do vestavěného slovníku, zobrazit náhled před tiskem, tisk dokumentu a jeho částí na zvolené tiskárně
Zpět