Pohled od sjízdné výhybky směrem ke dvojkolejné osobní zastávce. V popředí je vidět osazení odjezdovými návěstidly