Pohled od sjížděcí výhybky směrem ke dvojkolejné osobní zastávce. V popředí je vidět osazení odjezdovými návěstidly