Jiří Vrbský, 2. oprava

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBodyBody 2Body 2
Mikrotypografie 1 1 1
Návrh objektů 2 2 3
Stránkový design 1 1 3
Použití stylů 2 0 5
Vlastní styly 0 0 3
Tabulka 4 4 4
Výraz 0 0 0
Celkem 10 819

Bezserifové písmo pro základní text, mnoho nedostatků v mikrotypografii (mezery, pomlčky, lomítka místo závorek atd.), chybná práce se zarážkou, chybná práce s vertikálními mezerami, matematické výrazy zcela chybně, chybné zarovnání v tabulkách, zcela nedostatečná práce se styly, stránkový design bez zjevné snahy. Dokument je nezbytné zcela přepracovat.

Dokument zcela jiného obsahu v druhé verzi obsahuje snad ještě více chyb než dokument první. Asi nezbude nic jiného než se konečně seznámit s elementárními typografickými a technologickými zásadami a dokument ZCELA přepracovat. Pošlete jej nejpozději do 4. února, 12:00 hodin.

Přepracování dokumentu opět znamenalo důkladnou změnu obsahu, je však možné konstatovat, že některé chyby byly již napraveny. Typografie sice dostává opět pěkně zabrat (ksichty ve formě odrážkových znaků, to je fakt síla), návrh textových objektů je zcela mizerný, po technologické stránce opět hrubé chyby zejména ve vertikálním mezerování a v konstrukci stylů, zápis výrazu naprosto chybným a obskurním způsobem, nicméně s odřenýma ušima na nejnižší možné hladině práce prochází... Kdybych dostal takový elaborát od svého podřízeného ve firmě, byl by to jeho poslední počin na tomto místě.


Zpět na Zpracování textů