Veronika Suchánková, 2. oprava

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBodyBody 2Body 3
Mikrotypografie 2 2 2
Návrh objektů 3 3 5
Stránkový design 3 3 5
Použití stylů 2 2 2
Vlastní styly 0 3 3
Tabulka 4 4 4
Výraz 0 0 0
Celkem 141721

Hrubě nesmyslné prostrkání textu, chybné pomlčky, exponenty, nesprávná zarážka, nesmyslný proklad, chybná práce s vertikálními mezerami, chybné rozmístění prvků na titulní stránce, chybné označování sekcí a číslovaných položek, chybné zarovnání údajů v tabulce, chybějící výraz, zcela nesprávná práce se styly. Dokument je nezbytné zcela přepracovat.

V druhé verzi byly některé drobné chyby odstraněny, nicméně celkový charakter textu zůstal zachován, nečitelný, příšerně vypadající, s hrubými chybami. V konstrukci stylů jsou ponechány chyby v parametrech i v návaznostech. Alespoň si přečtěte, jaké chyby byly zmíněny v hodnocení, a odstraňte je. Nejpozději 4. února ve 12:00 pošlete výsledek.

Ve třetí verzi byl dokument upraven do podoby, kterou lze alespoň s jistou rezervou číst, i když zde opět zůstaly neopravené chyby. Co se týče technologické části, práce se styly vykazuje stále stejné nedostatky, opět chybí matematický výraz. Nicméně po dosažení nezbytného množství bodů již máte nárok na příslušnou známku.


Zpět na Zpracování textů