Pavla Studeníková

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBody
Mikrotypografie 2
Návrh objektů 4
Stránkový design 3
Použití stylů 5
Vlastní styly 2
Tabulka 4
Výraz 5
Celkem 25

Chybné mezerování a pomlčky, prázdné odstavce, neúměrná zarážka, chybí číslování stran, chybné zarovnání v tabulkách, chybné umístění tiráže.


Zpět na Zpracování textů