Lucie Pisková

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBody
Mikrotypografie 1
Návrh objektů 3
Stránkový design 3
Použití stylů 5
Vlastní styly 4
Tabulka 4
Výraz (5)
Celkem (25)

POSLOUPNOSTI MEZER!!!!!! Spojovníky místo pomlček (někde). Vloženy prázdné odstavce, nepřiměřeně velký proklad, odkazy na literaturu neodpovídají normě, v tabulce záhlaví a orámování koliduje, citace obsahují obrovské množství chyb.


Zpět na Zpracování textů