Hana Martinková

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBody
Mikrotypografie 4
Návrh objektů 4
Stránkový design 3
Použití stylů 5
Vlastní styly 3
Tabulka 5
Výraz 5
Celkem 29

Vzhledem k použité technologii je práce se styly zcela odlišná od práce se styly v systému typu Word. Hodnoceno je tedy použití předdefinovaných a vlastních makropříkazů. Odstavce mají zbytečně zarážku i odsazení, vzhledem k plynulosti textu by zarážka měla být dostačující. Navíc je odsazení dosaženo chybným umístěním příkazu \\. Kurzíva nemá kurzívní korekci. Šíře sazby je příliš velká, stránky nejsou číslovány. Tabulky a matematické výrazy jsou díky předdefinovaným vlastnostem bez nedostatků.


Zpět na Zpracování textů