Lenka Krobotová

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBody
Mikrotypografie 2
Návrh objektů 2
Stránkový design 1
Použití stylů 5
Vlastní styly 3
Tabulka 5
Výraz 5
Celkem 23

Zcela chybí identifikace práce, nedůsledně řešené mikrotypografické prvky, chybí hlavní nadpis, vloženy prázdné odstavce, nesmyslný proklad, umístění sazebního obrazce na listu je bezdůvodné; styly přiřazeny, ale chybně konstruovány.


Zpět na Zpracování textů