Samostatné práce 1. roč. Management obchodní činnosti

Pavla Blažová
Petr Bochníček
Pavel Brázda
Kateřina Čechmánková
František Červenec
Jana Hornová
Milan Chotěborský
Martina Kočvarová
Lenka Krobotová
Petr Lacina
Milena Lacková
Bohuslava Lunerová
Hana Martinková
Roman Páral
Lucie Pisková
Jitka Staňková
Pavla Studeníková
Veronika Suchánková
Jana Váňová
Jiří Vrbský
Silvie Židlická

Práce, které byly dodány, jsou vyhodnoceny a odkazy na výsledky jsou umístěny v této tabulce. Celkově lze říci, že práce mají různorodý charakter, od vynikajících až po ty, které s obsahem předmětu zcela nesouvisejí. Téměř všude je však vidět snaha o dosažení typograficky i jazykově správného dokumentu, což je vcelku velmi pozitivní.

Známky lze do indexu zapisovat po telefonické, mailové nebo ústní domluvě.

Práce, které nedosáhly potřebný počet bodů, je nutné přepracovat a odeslat nejpozději do 31. ledna.

Druhé přepracování je nutné zvládnout do 4. února 2003, do 12:00 hodin.


Zpět na Zpracování textů