Milan Chotěborský, oprava

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBodyBody 2
Mikrotypografie 0 0
Návrh objektů 2 0
Stránkový design 3 3
Použití stylů 4 4
Vlastní styly 2 2
Tabulka 0 5
Výraz 0 5
Celkem 1119

Chyby: místo pomlček spojovníky, chybné mezerování, chybné uvozovky; rozvržení titulní stránky neodpovídá, rozmisťování pomocí prázdných odstavců (!!!), chybně navržené tvary nadpisů, chybné řádkování, v některých případech chybně aplikované styly, chybná konstrukce vlastních stylů, zcela chybí povinné prvky tabulka a výraz. Práci je nutné přepracovat.

Úroveň práce se od předchozí verze zlepšila jen nepatrně. Chyby většinou zůstaly na svých místech, byly jen doplněny povinné prvky, nové nedostatky ještě přibyly. Absence typografických zásad přetrvává. Přestože počet bodů nyní nově dostačuje k udělení známky na samé spodní hranici, v žádném případě to neznamená, že lze takový dokument kdekoliv publikovat. Příšerný proklad, nesmyslné tvary textových prvků, přetrvávající hrubky v mikrotypografii, to je výčet těch nejvíce do očí bijících nedostatků svědčících o naprostém diletantismu tvorby.


Zpět na Zpracování textů