Petr Bochníček

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBody
Mikrotypografie 5
Návrh objektů 5
Stránkový design 5
Použití stylů 4
Vlastní styly 5
Tabulka 4
Výraz 1
Celkem 29

Velmi pěkně upravená práce, obsahuje jen drobné nedostatky (chybně interpretovaný styl, chybné zarovnání v tabulce, nesprávně vytvořený výraz).


Zpět na Zpracování textů