Pavla Blažová, oprava

Každý prvek dokumentu je hodnocen max. 5 body. Pro úspěšné zvládnutí samostatné práce je nutné získat alespoň 55 procent bodů, tedy alespoň 19 bodů. Pro získání odpovídající známky jsou nutné následující bodové úrovně: 19--22--25--28--31
PrvekBodyBody 2
Mikrotypografie 00
Návrh objektů 00
Stránkový design 22
Použití stylů 05
Vlastní styly 04
Tabulka 55
Výraz 55
Celkem 1019

Práce zcela postrádá jakékoliv poznatky z typografie, obsahuje hrubé chyby a vyjadřuje zcela nedostatečné schopnosti technického zpracování dokumentů. Je zcela nezbytné ji přepracovat.

Mikrotypografické chyby zůstaly i v druhé verzi, taktéž beze změn je i návrh textových prvků a celkový design dokumentu. Jediné, co bylo skutečně přepracováno, jsou styly, i když po typografické stránce obsahují zcela nepřípustné parametry, jako je například bezdůvodně prostrkané písmo, chybné řádkování, chybné parametry ve vertikálním mezerování apod. Bez typografických zásad to ovšem v praxi NEJDE!!


Zpět na Zpracování textů