Systém TeX

Systém TeX je sázecí procesor světoznámého autora D. E. Knutha. Jeho předností je vysoce kvalitní výstup. Na jeho základě byly vytvořeny různé nadstavby využívající v plné míře přednosti a rozšiřující základní repertoár možností. Jednou z nejrozšířenějších nadstaveb je bezesporu systém LaTeX autora L. Lamporta.

Na tomto CD jsou vloženy dvě redukované instalace systému LaTeX 2e, a to pro operační systémy firmy Microsoft: emTeX pro DOS, Windows 95 a Windows 98; MikTeX pro Windows NT a Windows 2000. Obě instalace umožňují úplnou práci v systému LaTeX, neobsahují však celý repertoár stylů, písem a podpůrných programů dostupných v archivech na Internetu.

Stručné charakteristiky obou instalací:

emTeX
je systém, jehož původním autorem je Eberhard Mattes, upravený pro sazbu v češtině/slovenštině, přizpůsobený pro práci s editorem QEdit verze 3.0. Alternativním editorem pro prostředí Windows je TextPad verze 4.1. Výstup je možné získat ve tvaru DVI a PostScript a v prostředí Windows dále zpracovat prohlížečem GSView verze 2.7. Vše se nachází v adresářovém stromu počínaje adresářem emtex.
MikTeX
je systém obsahující 32bitové součásti, upravený pro práci v češtině/slovenštině ve Windows NT a 2000. Předpokládaným editorem je TextPad verze 4.1 (je uložen v adresáři emtex\zips). Výstup je možné získat ve tvaru DVI a PostScript a dále zpracovat prohlížečem Yap nebo GSView. Pro publikaci na Internetu je možné použít výstup do tvaru PDF. MikTeX se nachází v adresářích texmflocaltexmf.

Použití

Obě instalace jsou zkomprimovány do jediného archivního souboru. Ten si například pomocí známého programu WinZip rozbalte na pevný disk (zabere cca 200 MB). Tím vznikne několik adresářů, v nichž se nacházejí obě instalace společně s návody pro jejich uvedení do provozu: v adresáři emtex\doc se nachází soubor codelat.txtcodelat.ps pro instalaci emTeX, v adresáři miktex se nachází soubor instal.txt pro instalaci MikTeX a editor TextPad. Oba soubory lze zobrazit například pomocí programu Notepad (Poznámkový blok).
Zpět