Proč nechci Word?

Práce s Wordem přináší prakticky neustále neřešitelné problémy. Kolegové mi to nechtějí věřit a tvrdí, že se jim to prakticky nestává. Tak jsem udělal screenshot a věřte, že to není fotomontáž:))

Na následujícím obrázku je sejmutá obrazovka v okamžiku, kdy jsem otevřel jeden z dokumentů zaslaných jistým studentem jako závěrečná práce. Myslím, že kdyby člověk opravdu chtěl, tak se mu takhle zmršit matematický výraz asi sotva podaří...

Je to jen jednoduchý důkaz toho, že systém Microsoft Word je nekompatibilní se systémem Microsoft Word. Asi neexistuje na světě jediná softwarová firma, která by si dovolila svůj produkt udělat tak, aby jeho o jedno číslo novější verze nemohla zpracovávat dokumenty verze předchozí.

Proč se bát systému Open Office? Proč se bát nekompatibility s Microsoft Office? Není to jedno, jestli dokument nepřečtu proto, že používám jiný systém než soused, nebo dokument nepřečtu proto, že používám stejný systém jako soused???

Dále si na obrázku můžete všimnout děsivého množství typografických chyb. Snad není řádek, aby tam nebyly skupiny mezislovních mezer, chybná interpunkce, vkládání prázdných odstavců, spojovník místo pomlčky... Spojí-li se neschopnost výrobce programu a naprosto laický přístup uživatele, je výsledkem tento děsivý hnůj.