Materiály k výuce

Na této stránce jsou vystaveny materiály (přednášky, prezentace, texty) k těmto předmětům:

Bakalářský seminář

Sázecí styl systému XeLaTeX pro závěrečné práce

Popis stylu
Příklad použití XeLaTeX – zdrojový text popisu stylu (kódování UTF-8)
xdipp.sty (kódování UTF-8)
(Aktualizováno 25. 3. 2019)

Šablony pro závěrečné práce programu Word 2016

Inovovaná šablona pro závěrečné práce realizované ve Wordu 2016 byla vytvořena s cílem usnadnit formátování závěrečných prací. Byly zde využity zkušenosti z předchozí verze, byl poněkud zjednodušen systém stylů a bylo aktualizováno Prohlášení podle aktuálního legislativního stavu.

Pokud šablonu použijete, je potřeba zdůraznit, že žádná šablona není dogma, které je potřebné bez jakéhokoliv zásahu dodržet. Šablony jsou pomůckou, která má za úkol usnadnit formátování. Nadpisy jednotlivých kapitol a další obsahové prvky jsou individuální, odpovídají vždy zaměření práce, případně jsou upraveny po dohodě s vedoucím práce. Rovněž design dokumentu je možné upravit: podle zaměření lze použít vhodné základní písmo, upravit jiným způsobem nadpisy, popisky obrázků a tabulek, geometrii základního textu. Systém stylů je navržen tak, že všechny uvedené změny lze snadno realizovat pouze vhodným nastavením parametrů vhodných stylů.

Velmi doporučujeme se napřed seznámit se systémem stylů a jejich návazností. Výrazně se tím zjednoduší kvalifikované použití šablony a implementovaný systém přinese maximální užitek. Systém stylů je popsán v základním dokumentu a grafická podoba stylové hierarchie je uvedena v souboru s přílohami.

Zpět k nabídce


Informatika pro ekonomy I

Co máme již znát

Seznam pojmů z VA1

Přednášky

0. Úvod
1. Úvod do počítačové grafiky
2. Prezentace informací (Ing. Petra Talandová, Ing. Pavel Haluza) (verze vhodnější pro tisk)
Tvoříme prezentace (Ing. Petra Talandová)
původní prezentace pro předmět FAST Informatika II (RNDr. Helena Novotná)

Cvičení – zde

Zpět k nabídce


Informatika pro ekonomy II

Co máme již znát

Seznam pojmů z VA2
Seznam pojmů z IE1

Přednášky

0. Úvod do předmětu
1. Statické dokumenty, jazyk HTML
2. Kaskádové styly
3. Dynamické dokumenty, jazyk JavaScript
4. Internetové technologie – dynamické dokumenty na straně serveru; Internetové technologie – přehled
5. Úvod do teorie informace – zde řešíme dva vzorce: \[\mbox{vlastní informace: }I=-\log_2 p\] \[\mbox{a entropie: } H=-\sum\limits_{i=1}^N p_i\cdot \log_2 p_i\]
6. Přenos a kódování dat
Formáty uložení dat. Binární a textová data.
7. Souborové formáty v operačních systémech. Asociace formátu. Konverze.
8. Komprimace a archivace dat
9. Ochrana dat
10. Počítačová kriminalita
11. Databázové systémy
12. Jazyk SQL
13. Informační systémy

Pomocné listy se značkami HTML a s parametry kaskádových stylů

Vybrané značky jazyka HTML
Vybrané parametry kaskádových stylů

Doplňky IE

Vybrané prvky jazyka JavaScript
Zobrazení čísel v počítači
9. Unix, doplňky
Jak správně chápat matematiku

Další doplňky

Úvodní přednáška IE (doc. Zdeněk Pezlar)
Typografie a zpracování textů počítačem (RNDr. Helena Novotná)
Stručný úvod do systému LaTeX (doc. Jiří Rybička)

Cvičení – zde

Zpět k nabídce


Moderní informační technologie

Co máme již znát ze střední školy

Seznam pojmů z ECDL základ

Co můžeme naučit v tomto předmětu

Zpracování textů – jak na Word

Informatika v agrobyznysu

Co máme již znát

Seznam pojmů z Výpočetní techniky

Přednášky

0. Úvod do předmětu
1. Úvod do počítačové grafiky (Helena Novotná, Jiří Rybička)
2. Internetové technologie – statické dokumenty
3.–4. Internetové technologie – statické dokumenty
5. Přehled informačních a komunikačních technologií (Pavel Haluza)
6. Internetové technologie – dynamické dokumenty
7. Databázové systémy
8. Jazyk SQL
9. Přenos a kódování dat
10. Komprimace a archivace dat
11. Ochrana dat
12. Počítačová kriminalita
13. Informační systémy (Ivana Rábová)

Zpět k nabídce


Programovací techniky

Errata ke skriptu Algoritmizace

Přednášky (C++)

 1. Úvod. Programovací paradigmata
 2. Práce s uživatelskými soubory
 3. Práce s bity
 4. Dynamické proměnné
 5. Abstraktní datové typy
 6. O rekurzi. Stromy. Typické ATD
 7. Struktury s obecnými daty. Moduly
 8. Optimalizace spotřeby paměti. ATD Řídké pole. ATD Graf
 9. Vztah programu a operačního systému
  Časová a prostorová složitost algoritmů
 10. Algoritmy pro vyhledávání
 11. Algoritmy pro řazení údajů

Zpět k nabídce


Zpracování dat pro manažery

Data pro učitelské variace
Cvičná tabulka se stupnicí známek

Zpět k nabídce


Zpracování textů na počítači

Vybrané kapitoly ze zpracování textů (kap. 1–4)
Vybrané kapitoly ze zpracování textů (Word – kap. 5)
Jak na texty ve Wordu 2003 (učební text ve formátu RTF se styly), stručná prezentace
Jak publikovat na počítači (neveřejný odkaz)
Typografický systém LaTeX – seznámení (adresář s ukázkami)
Desatero čitelnosti
Druhy vazeb
Malý anglicko-český slovníček typografických pojmů
Lidová tvořivost

Přednáškové pomůcky

Exkurze do Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou
Speciální znaky
Typy písem
Smíšená sazba
Členění dokumentu
Korektury textu
Na závěr typografie
Strukturní značkování
Technologie XML a její aplikace

Katalog písem na TeXonWeb, systém XeLaTeX

Katalogové listy

Academica
Aichel
Amor Sans
Amor Serif Pro
Andulka Text
Baskerville Pro
Book Antiqua
Bookman
Calibri
Californian
Cambria
Candara
Century Gothic
Century Schoolbook
Comenia
Comic Sans
Consolas
Constantia
Corbel
Garamond
Georgia
John Baskerville
John Sans
Juvenis
Monarchia
Nimbus Sans L
Solpera
Tahoma
Times New Roman
Tusar Deco
Walbaum

Zdroje pro katalogový list

Styl fontkat.sty
Ukázka zdroje (Academica)

Cvičení

Typy písma
Korektury hladkého textu
Sazba matematiky a tabulek
Podklady a zdrojové soubory
LaTeX pro začátečníky (podpora ke knize)

Teoretické stati

Formální model systému pro výběr optimálního programu
Seznam a popis doposud definovaných parametrů dokumentu, programů a požadavků uživatele

Československé sdružení uživatelů TeXu – CSTUG

Hlavním cílem sdružení je podpora kvalitní typografie a počítačových systémů, které kvalitní výstupy poskytují – systémů založených na principu TeXu a systémů podobných.

Stránky sdružení

CSTUG vydává čtyřikrát ročně časopis – Zpravodaj CSTUG. V tištěné podobě jej dostávají členové sdružení, starší čísla jsou dostupná i v elektronické podobě na této adrese.

Jak se stát členem sdružení

Analýza textů závěrečných prací

V roce 2022 byla obhájena bakalářská práce studentky Viktórie Mitrové. Práce se zabývala stanovením kvality závěrečných prací za 5 let obhajovaných na PEF MENDELU. Text práce se nachází v úložišti prací zde. K samotnému řešení analýzy prací byl vyvinut programový nástroj dostupný v tomto archivním souboru. K vytvořenému softwaru je k dispozici návod zde.

Zpět k nabídce


Další výukové aktivity

Formální úprava odborných prací

Teoretická část – zásady a pravidla
Praktická část – práce s počítačem
Studijní materiál (Word)
Formální úprava odborných prací – pidiprůvodce
Postup při úpravě odborného textu
Cvičný text vhodný pro úpravu
Cvičný text upravený
Jednoduchý článek vhodný pro úpravu pomocí stylů
Základy práce v systému (Xe)LaTeX

Materiály pro vzdělávání koordinátorů ICT

Pravidla pro psaní odborných prací – úvodní prezentace
Doporučení pro úpravu závěrečných prací – podrobný popis
Dynamické dokumenty na straně klienta
Závěrečné práce a závěrečná zkouška
Moderní technologie a zdroje informací – úvod Příklad testu vytvořeného v systému Survio

Webové prezentace

Statické dokumenty HTML
Kaskádové styly
Dynamické dokumenty na straně klienta

TZaLPU – Zpracování technických dokumentů a závěrečných prací

Úprava dokumentů (prezentace)
Jak zpracovávat závěrečné práce

OPŘLZ – prezentace

ICT v edukačním procesu, moderní edukační teorie
Plánování a projektování výuky na SŠ

Setkání koordinátorů ICT v Brně 23. ledna 2015
Téma: ČSN 01 6910, Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

Kvíz
Kvíz – řešení
Prezentace s odkazy na kvíz

Setkání koordinátorů ICT v Brně 22. ledna 2016
Téma: Zpracování odborných prací

Pozvánka
Pracovní materiál
Vyplněný pracovní materiál
Soubor pro úpravu
Soubor po částečných úpravách
TeXonWeb

Zpět k nabídce


Laboratoř řízení kolejových vozidel

Myšlenka projektu

Projekt laboratoře je koncipován jako oboustranně výhodné spojení dvou partnerů – Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Klubu modelářů železnic Brno I. Vzniká tak specializované pracoviště, jemuž univerzita poskytuje prostor, kde byl původně plánován sklad papíru, a Klub poskytuje část svých kolejišť včetně špičkových technologií a know-how.

V laboratoři je instalováno modulové kolejiště v měřítku TT a druhé modulové kolejiště v měřítku H0.

Aktuality

Návěstní moduly

Koncepce osazení kolejiště v měřítku H0 návěstidly má dvě části:

Pro účely výukového provozu kolejiště je žádoucí osadit návěstidla současné soustavy (ať už v provedení SSSR nebo AŽD), aby bylo možné demonstrovat využití jednotlivých návěstních znaků, avšak pro účely výstav (a obecně modelování skutečnosti v dané epoše) je naopak žádoucí osadit návěstidla odpovídající dané době (v případě stanice Kuřim jde o předválečné období). Návěstidla vzoru SSSR jsou již osazena a jsou funkční na třech modulech Okruhu.

Pro návěstidla na širé trati jsou vyvíjeny specializované návěstní moduly. Jde o modul standardní délky 250 mm osazený speciálním přípravkem pro umístění návěstidla. Moduly jsou určeny pro vjezdová návěstidla do dopraven a jejich předvěsti (v případě dlouhých tratí i pro oddílová návěstidla).

Prototyp přípravku pro umístění návěstidla byl použit na prototypu návěstního modulu, který je plánován na vjezdu do Kuřimi z tratě z Bítýšky. Postup výroby znázorňují následující fotografie.

Přípravek pro návěstidlo navrhl a vyrobil 3D tiskem kolega Bc. Robert Čížek. Přípravek se skládá ze dvou částí – univerzální patice a vložky nesoucí servomotory mechanických návěstidel. Do univerzální patice je možné vsunout buď patici návěstidel AŽD s dekodérem S-Com Němečkovy výroby, nebo vsunout výplň osazenou mechanickým návěstidlem s jedním nebo dvěma servomotory pro ovládání až dvou ramen návěstidla nebo štítu předvěsti. Tento přípravek je možné použít i v dopravně v místech, kde bude potřebné měnit typ návěstidel podle aktuálního účelu využití kolejiště (výuka, výstava).

A nyní obrazová dokumentace postupu tvorby prototypu návěstního modulu.

Laboratoř pomáhá ve výuce algoritmizace a programovacích technik

Skončeno řešení projektu IRP kategorie B číslo 8.1.17.

Škola hrou – algoritmizace v laboratoři řízení kolejových vozidel
Projekt IRP kategorie B číslo 8.1.17

Na Noci vědců 2018 poprvé v provozu nový modul

Nový modul složený ze tří částí řeší smyčku, odstavné koleje a možnost kalibrace vozidel. Pro kalibraci jsou k dispozici okruhy jak pro měřítko H0, tak i TT. Modul je použitelný při provozu kolejiště (elektronika a počítačové řízení dokončeno). V současné době je zde ve výstavbě krajina. Dokončuje se osazení návěstidel, pracuje se na ztvárnění dodatku k části v měřítku TT.

Dokumentace k projektu

Jarní výstava 2018

Ve dnech 24. 5. až 10. 6. 2018 proběhla opět jarní výstava ve spolupráci s Klubem modelářů železnic Brno I.

Využití kolejiště ve výuce

Řídicí software byl obohacen o webové rozhraní, tzv. PTServer. Kolejiště je tedy za určitých okolností možné ovládat i vzdáleně přes internet.

Webový server dostatečně odstiňuje technické detaily kolejiště od ovládacího softwaru. Je tedy možné studentům zpřístupnit ovládání lokomotiv a výhybek bez znalosti přesného technického řešení použitého na trati. Jako první si tento způsob ovládání vyzkoušeli studenti speciálního volitelného předmětu Řízení kolejové dopravy, jimiž bylo toto řešení velmi kladně hodnoceno. Druhá skupina, která měla možnost vlastním softwarem přistupovat ke kolejišti, byli studenti předmětu Programovací techniky. V ukázkovém cvičení se přesvědčili, že prvky a postupy, se kterými se seznamují v tomto předmětu, lze přímo použít pro zcela konkrétní aplikaci.

Související materiály

Napsali o nás
Video z provozu kolejiště TT
Prezentace laboratoře na konferenci Informatika 2014 v Luhačovicích

Řízení vlaku snímáním obrazu z kamery v lokomotivě

Projekt IGA řešený v roce 2014 přinesl kromě rozšíření laboratoře o další stanici, několik traťových modulů a vhodný ovládací software také prostor pro výzkum, jak by bylo možné rozpoznávat návěstidla a případně také překážky na trati. Na základě rozpoznané informace by bylo možné řídit jízdu vlaku.

Určitými výsledky se může pochlubit jeden z řešitelů grantu Ing. Marcel Vytečka. Technické řešení bylo publikováno v článku na elektronické konferenci v závěru roku 2014. Zajímavý princip byl zveřejněn i v médiích – MFD 28. 3. 2015 a Právo 28. 3. 2015.

Rozhlasová reportáž Terezy Kadrnožkové z vlakové laboratoře:

Rozhlasová reportáž na webu

První společná výstava KŽM Brno I a Laboratoře řízení kolejových vozidel PEF MENDELU

Obrazová reportáž v Brněnském deníku

Výstava se konala ve dnech 4. až 21. června 2015 a měla přes 700 návštěvníků. Poprvé zde byla vystavena (zatím rozpracovaná) stanice Uhřice (TT) a (rovněž rozpracovaná) stanice Kuřim ve stavu z roku přibližně 1937 (H0). Na trati H0 byla provozována všechna vozidla zakoupená z projektu IGA PEF MENDELU řešeného v roce 2014.

Druhá společná výstava KŽM Brno I a Laboratoře řízení kolejových vozidel PEF MENDELU

Výstava se konala ve dnech 12. až 29. května 2016. Navštívilo ji asi 900 návštěvníků. Modulové kolejiště TT bylo provozováno s již téměř dokončenou stanicí Uhřice. K modulovému kolejišti H0 byly zapůjčeny moduly z Klubu modelářů železnic včetně stanice Náměšť na Hané. Provoz byl koncipován jako hlavní trať (smyčka – Kuřim – Náměšť – smyčka a zpět), na jejíž osobní dopravu navazoval spoj na odbočné trati Kuřim – Veverská Bítýška.

Dny otevřených dveří v LŘKV

Obrazová reportáž v Brněnském deníku

Několik obrázků z modulové tratě v měřítku TT:


Zpět k nabídce


Relax – modelová železnice

Modelovou železnicí se zabývám už od pěti let. Nádraží, tratě, vozidla, stavby, předpisy a všechno související mě doslova fascinuje stále stejně. Dnes se dá domácí kolejiště obohatit spoustou nádherných exemplářů.

Pohleďte na výběr!

Zajímavé video:

Zpět k nabídce