Tomáš "Tomyk" Ruprich
tomyk at uikt.mendelu.cz


Velké partitiony na Linuxu

Přestože vytvoření velkých filesystemů a velkých souborů je na Linuxu/UNIXu již dlouhou dobu standardně podporováno, narazil jsem při této činnosti na problém. Nejčastěji používaný filesystem ext3 má následující omezení:

Block size Max file size Max filesystem size
1KB 16GB 2TB
2KB 256GB 8TB
4KB 2TB 16TB
8KB 2TB 32TB

Z této tabulky je vidět, že při použití standardní block size (4KB), je maximální velikost filesystemu 16TB. Problém však nastane již při vytváření partition. fdisk totiž neumí partitiony větší jak 2TB vytvářet. Proto místo fdisku stačí použít parted.

[root@host]# parted /dev/sda
...
Using /dev/sda
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? primary
File system type? [ext2]? ext3
Start? 0
End? 3096000
(parted) quit

[root@host]# mkfs.ext3 -j -m 0 -L large /dev/sda1
[root@host]# mount /dev/sda1/ /export/large
[root@host]# df -h
/dev/sda1 3.0T 104M 3.0T 1% /export/largePoslední aktualizace 16. 4. 2008