Co je nového:

Dne 3. 12. 2022 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2023

Dne 23. 3. 2022 byly pro studijní účely zpřístupněny dříve provedené popisy univerzitních procesů. Tyto popisy však již delší dobu nejsou aktualizovány a neodráží tak aktuální stav. Podrobné popisy aktivit jsou uvedeny pouze u procesů H1 - H2, P1 - P4 a jejich podprocesů.

Dne 15. 12. 2021 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2022

Dne 29. 9. 2021 Byla opravena chyba v prezentaci derivačních a integračních systémů ve třetí přednášce předmětu Chytré systémy

Dne 10. 9. 2021 Postupně jsou přidávány prezentace pro předmět Teorie grafů v AJ

Dne 10. 9. 2021 Byly přidány základní prezentace pro předmět Chytré systémy

Dne 7. 12. 2020 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2021

Dne 23. 9. 2020 Z rozhodnutí KHS JmK jsme přešli na on-line výuku všech přednášek i cvičení, a to do odvolání. Přednášky budou probíhat v jednotlivých týmech v MS-Teams. Záznamy z přednášek budu umisťovat tamtéž.

Dne 3. 12. 2019 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2020

Dne 2. 12. 2018 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2019

Dne 29. 10. 2018 Přidány odkazy do významných databází, jako je ResercherID a další.

Dne 5. 12. 2017 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2018

Dne 19. 6. 2017 Byly do prezentací k předmětu Technická kybernetika doplněny typické příklady.

Dne 7. 2. 2017 Byly zpřístupněny řešené příklady ke knize FARANA, R. Databáze – speciální postupy. 1. vyd. Praha: ČSVTS, SmSVTSaP, KAKI, 2006, 170 s. ISBN 80-02-01876-1. pro studenty Mendelu na tomto místě.

Dne 30. 11. 2016 Všem vše nejlepší do nového roku: PF 2017

Dne 3. 10. 2016 byla zveřejněna nabídka témat kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových), prezentace zde. Pro podrobnější seznámení s tématy nabízím konzultaci, nejlépe je dohodnout termín e-mailem.

Dne 20. 9. 2016: V jednotlivých předmětech budou postupně zveřejňovány prezentace z přednášek v podobě podkladů pro přednášku a video souborů. Je však nutné očekávat určité zpoždění mezi přednáškou a zveřejněním podkladů.

Dne 12. 9. 2016: Byly otevřeny webové stránky.