Sylaby k předmětu Chytré systémy

pro akademický rok 2022/2023

  1. Podklady přednášky ve formátu PDF Úvod do automatizace, základní pojmy z teorie systémů, základní pojmy z teorie řízení, základní typy regulačních obvodů.
  2. Podklady přednášky ve formátu PDF Laplaceova transformace.
  3. Podklady přednášky ve formátu PDF Dynamické systémy Algebra blokových schémat.
  4. Podklady přednášky ve formátu PDF Identifikace regulované soustavy.
  5. Podklady přednášky ve formátu PDF Regulátory. Dvou- a třípolohová regulace.
  6. Podklady přednášky ve formátu PDF Stabilita systémů.
  7. Podklady přednášky ve formátu PDF Kvalita regulace.
  8. Podklady přednášky ve formátu PDF Syntéza lineárních spojitých a diskrétních regulačních obvodů.
  9. Podklady přednášky ve formátu PDF Fuzzy řízení.

Doporučená literatura

Sylaby jsou tvořeny videozáznamy prezentací ve formátu WMV, které slouží jako pomůcka pro přednášky. Na základě žádostí studentů byly touto cestou zpřístupněny. V žádném případě je však nelze považovat za studijní materiály, ale pouze jako možnost připomenutí probírané látky, zejména při jejím opakování. Rovněž není zaručeno, že jsou prosty chyb.

Sestavil: Radim Farana