Řešené příklady ke knize

Radim Farana. Databáze - speciální postupy

Pracovní verze, stav k 4. 12. 2006

Soubory řešených příkladů byly vytvořeny ve formátu MS-Access 2000 a ověřeny v prostředí MS-Access XP, jsou uloženy v archivech (ZIP) podle jednotlivých kapitol:

  1. Unikátní identifikátory - Kap1.zip
  2. Kontrola obsahu databáze - Kap2.zip
  3. Podpora víceuživatelského přístupu - Kap3.zip
  4. Programová replikace dat - Kap4.zip
  5. Podpora OLAP databází - Kap5.zip
  6. Podpora zabezpečení systému - Kap6.zip
  7. Parametrizace systému - Kap7.zip
  8. Podpora ladění aplikace - Kap8.zip

Veškerá práva vyhrazena
Prezentované programové moduly a rutiny je povoleno použít pouze pro studijní účely, jakékoliv komerční použití je možné pouze s výslovným souhlasem autora.
© Radim Farana, Ostrava, 2006