Algoritmizace:

Příklady na procvičování:

Některé vybrané pasáže:


Příklady: