AVTK

Zpět

V předmětu AVTK máte za úkol zpracovat projekt, který můžete použít jako základ vaší bakalářské práce. Projekt musí být prakticky zaměřený (budete něco implementovat).

Absolvování předmětu je možné po získání malého zápočtu za prezentaci projektu na cvičení a velkého zápočtu za jeho obhájení u vedoucího.

Cvičení

Základ projektu

Přednášky