APV

Zpět

Nové podklady k předmětu v angličtině
PG admin: https://akela.mendelu.cz/db/pgadmin/
Adminer: https://akela.mendelu.cz/~lysek/adminer/
Knihovna latte-view, která obaluje Latte šablony pro Slim.
Vlasní knihovna Latte.
Hodnocení prvního odevzdání projektů.


Info o předmětu

V předmětu je nutné zpracovat projekt - projekt se průběžně odevzdává do odevzdávárny a je průběžně hodnocen. Podrobné zadání je v anglických podkladech. Zkouška je písemná, píše se na počítači (je k dispozici internet) a potom následuje kontrola s ústním dozkoušením z SQL dotazů a obhajoba projektu. Hodnocení se skládá z projektu (50% + zápočet) a vlastní zkoušky (50%).

Změna hesla PostgreSQL

ALTER USER vas_login WITH PASSWORD 'nove_heslo';