Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

jiri.lysek@mendelu.cz
Kancelář Q2.59, Ústav informatiky PEF MENDELU

Vyučované předměty

Vedení BP a DP

Vedu závěrečné práce s tématy týkajícími se webu (PHP, JavaScript - (frontend v Angular/Vue nebo i backend na NodeJS, využití databáze apod.). V JavaScriptu je možné zpracovat např. i dolněk pro internetový prohlížeč (Firefox, Chrome, Thunderbird) nebo mobilní aplikaci přes Cordova nebo podobné řešení.
Dále mohu vést práce založené na programování v Javě, ale i jiných jazycích (např. Python nebo Matlab). Tedy různé aplikace týkající se zpracování obrazu, počítačového vidění, optimalizačních metod a metod umělé inteligence (neuronové sítě a hlavně genetické/evoluční algoritmy).
Pokud máte zájem o vedení práce v podobném tématu, kontaktujte mne (jiri.lysek@mendelu.cz). Napište, co byste chtěli ve vaší práci dělat - jsou to široké aplikační oblasti, nebudu vám vymýšlet konkrétní témata, je nutné se domluvit na základě vašeho nápadu. Snažte se přijít s něčím uceleným a zajímavým, pokud možno "nevymýšlejte kolo" a nenaložte si více, než je možné za cca jeden rok zvládnout.
Pokud nemáte vlastní nápad, je možné zapojení do některého projektu, který aktuálně řeším, ale není pravidlem, že pro vás bude zrovna vhodné/volné téma.
Vaše práce bude vždy založena na tvorbě funkční aplikace. Téma musí být prakticky zaměřené (ideálně by se měla vytvořená aplikace reálně využívat) a při vývoji budou použity aktuální technologie (PHP frameworky, novinky z HTML5, CSS3 apod.). Je vhodné, aby práce řešila nějakou aktuální problematiku.
V práci je nutné vždy prozkoumat danou oblast (přehled nástrojů a metod, podobné aplikace), obhájit potřebu vzniku dané apliace a potom vybrat nejvhodnější přístup. Nakonec navrhnout řešení, realizovat jej a vyhodnotit.