Ing. Ludmila Kunderová

Ústav informatiky, PEF, Mendelova univerzita v Brně

Telefon: 545132242

e-mail: ludmila.kunderova@mendelu.cz

Konzultace
Po telefonické nebo e-mail domluvě

Studijní materiály "Operační systémy"

Studijní materiály "ICT - koordinátor"

Learning materials "Information Resources and Communication - IZKA"

Studijní materiály "Inovace pro informatiky - IPI"