Nadpis odstavce

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

Motýl

Nadpis odstavce

Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 1919 a svůj název si podržela až do roku 1994. Pro zrod školy měla zásadní význam přeměna Zemské hospodářské akademie v Táboře na vysokou školu, její přeložení do Brna a umístění v novostavbě Zemského ústavu nevidomých v Brně-Černých Polích. VŠZ se skládala ze dvou odborů: hospodářského a lesnického. Ve školním roce 1919/1920 byla zahájena výuka jen na hospodářském odboru, zatímco oddělení lesnického inženýrství bylo umístěno na České vysoké škole technické v Praze. Lesnický odbor byl otevřen v říjnu 1920 po předchozích potížích s jeho přenesením do Brna.


© 2013