Informatika pro ekonomy II - cvičení

1. cvičení: Úvod do jazyka HTML

Podklady ke cvičení: HTML1

2. cvičení: Jazyk HTML - pokračování

Podklady ke cvičení: Osnova cvičení, Video

3. cvičení: Kaskádové styly

4. cvičení: JavaScript 1

Co je potřeba znát před cvičením: Zdroje: Příklady:

5. cvičení: JavaScript 2 - události

Co je potřeba znát před cvičením: Příklady: Seznam událostí v JS: www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp, www.jakpsatweb.cz/javascript/udalosti.html

6. cvičení: Rozpoznávání formátů souborů

Materiály ke cvičení: Cvičení 6
Podklady ke cvičení: ie2_cv06_soubory.zip

7. cvičení: Konverze dokumentních formátů

Materiály ke cvičení: konverzedoc.zip
Osnova ke cvičení: osnova
Konverze:
vstup1.docvystup11.xml
vystup12.html (kompletní webová stránka)
vystup13.html (zjednodušený formát)
vystup14.mhtml (webový archiv)
vystup15.rtf
vystup16.txt (PC Latin2, CRLF)
vystup17.txt (ISO Latin 2, LF)
vstup2.txtvystup21.rtf
vystup22.doc
vstup3.rtfvystup31.rtf
vystup32.doc

8. cvičení: Konverze tabulkových formátů

Osnova ke cvičení: osnova
Podklady ke cvičení: konverzexls.zip
Konverze:
auto.xlsauto.xml
auto.mhtml
auto.html
auto.xlsauto.csvf
auto.prn
auto.txt

9. cvičení: Komprimace a archivace dat

Podklady ke cvičení: komprimace.zip
Před cvičením je potřeba znát:

10. cvičení: Podniková informatika, informační systémy

Materiály ke cvičení: ipe2_10.pdf

11. cvičení: Návrh databázové relace, normální formy

Příprava na cvičení: Databázové systémy

12. cvičení: SQL

Databáze: stáhnout

Před cvičením je potřeba znát:

Podklady ke cvičení: sql.zip