Z výšky a váhy zadané uživatelem se spočítá jeho BMI

Váha (kg):
Výška (m): (zadávajte s desetinnou tečkou)

BMI: