Informatika pro ekonomy 1: cvičení

Osnova cvičení:

Zápočtový projekt:

Používaný SW:


1. cvičení: vektorová grafika, základy práce s Inkscape

Podklady pro cvičení:

Fáze měsíce:

Schéma fází měsíce

Kytky:

Kytičky

Obrázek pro trasování:

Černá kočka - trasování

2. cvičení: rastrová grafika, úpravy fotografií

Podklady pro cvičení:

3. cvičení: vektorová grafika, tvorba loga a letáku

Podklady pro cvičení:

4. cvičení: prezentace

Podklady pro cvičení:

Inspirace a další materiály:


5. a 6. cvičení: konverze a výpočty v počítačové grafice

Podklady pro cvičení