Podprogramy

Deklarace a definice podprogramu

sub funkce;      # dopředná deklarace
...
...
sub funkce BLOK    # definice funkce

sub funkce2 ($);   # deklarace s prototypem
...
...
sub funkce2 ($) BLOK; # definice
Podprogramy mohou být definovány kdekoliv v těle programu, ne tedy nutně na začátku. Voláme-li funkci ještě před její definicí, je nutné argumenty uzavřít do kulatych závorek. Výjimkou je, provedeme-li před voláním funkce dopřednou deklaraci. V tom případě závorky nejsou nutné. Je třeba řídit se pouze prioritou operátorů ve výrazu, v němž byla funkce použita.
sub soucet;      # dopředná deklarace

soucet 1,2,3;     # můžeme volat bez závorek 

sub soucet {     # definice funkce
   $s = 0;
   $s += $_ for @_;
   print $s
}

soucin 1,2,3;     # CHYBA, volání nedefinované funkce
           # muselo by být soucin(1,2,3)

sub soucin {     # definice funkce
   $s = 1;
   $s *= $_ for @_;
   print $s;
}

Argumenty funkcí